top of page
T-2-prosjekt-as-logo-hvit.png

Vårt miljøengasjement

T-2 Prosjekt tar ansvar for miljøet. Vi er miljøsertifisert i henhold til Miljøfyrtårn, og er opptatt av å forbedre våre miljøprestasjoner, samt arbeide for at våre kunder gjør det beste miljømessige valg for sine prosjekter. Dette innebærer blant annet valg hva angår energi og ressursbruk, miljøprestasjoner i produksjon, reduksjon av avfallsmengder ol.

Miljøpolicy 

T-2 Prosjekt AS skal arbeide for et godt arbeidsmiljø, og strebe etter å minske påvirkning på miljø og klima. T-2 Prosjekt skal alltid foreta kvalitetsbevisste og miljøfaglige vurderinger i sine prosjekter uavhengig av størrelse eller prosjektfase. Vi skal jobbe for at våre kunder stiller gjennomtenkte krav i prosjektene slik at vi i fellesskap kommer frem til de beste miljøtilpassede løsningene. 

Miljøprestasjon  

Vi rapporterer årlig til Miljøfyrtårn vårt klima og miljøavtrykk. Rapporten er offentlig tilgjengelig, og kan sendes dere på forespørsel. Vi ønsker å forbedre oss. Kommer dere på områder vi har anledning til å gjøre en ekstra innsats, send oss en mail på post@t-2.no.  

bottom of page