Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om flyt. Det å få et prosjekt på beina og få alle små og store avklaringer unna slik at prosjektet stadig kan bevege seg videre. T-2 Prosjekt har mange kompetente prosjektledere med erfaring fra både små og store prosjekter.

Samspillsentrepriser

Samspill er en samarbeidsform basert på dialog, tillit, åpenhet og med tidlig involvering av alle parter i prosjektet. T-2 Prosjekt har ledet flere store samspillsprosjekter og har en unik kompetanse på området, som ble kronet med Gullhammeren i 2018. 

SHA

Byggherreforskriften legger et stort sikkerhetsansvar på byggherren. T-2 Prosjekt har flere kompetente SHA-koordinatorer. I tillegg  jobber vi med kartlegging og beskrivelser av risiko, samt sårbarhetsanalyser under planlegging og oppfølging av alle typer prosjekter.

BREEAM

Grønt prosjekt? T-2 Prosjekt AS har egen godkjent BREEAM-revisor. I tillegg har flere av våre prosjektledere erfaring fra ulike BREEAM-prosjekter.

Byggeledelse

Byggelederen er navet som holder byggeprosessen sammen. Som byggeleder ivaretar vi byggherrens interesser i utførelsesfasen. Vi utfører kvalitetskontroll og følger opp økonomi og endringer. Vi passer på fremdriften og ivaretar forholdet mot utenforstående og naboer.

Verneverdige bygg

Fredning og vern bringer en ekstra dimensjon inn i prosjekter med antikvariske myndigheter og særegne hensyn. T-2 Prosjekt har lang erfaring og høy kompetanse innen prosjektledelse og byggeledelse for mange av landets viktigste kulturminnebygg.

Spesialkompetanse

I de fleste byggeprosjekter identifiseres det behov for spesialkompetanse i løpet av prosjektets levetid. T-2 Prosjekt besitter utbredt intern kompetanse og har i tillegg en bred kontaktflate for å tilfredsstille de fleste behov som oppstår i et byggeprosjekt.

Godkjenninger

T-2 Prosjekt AS er godkjent for ansvarsrett som ansvarlig søker tiltaksklasse 3.

Tidligfase

Et prosjekt begynner lenge før spaden blir satt i jorda. T-2 Prosjekt har lang erfaring med mulighets-studier og reguleringsplaner, utarbeidelse av romprogram og funksjonsanalyser. Vi kan lede arkitektkonkurranser og veilede ved valg av rådgivere. 

Mur

Kalkmurede bygg har lang levetid dersom man benytter historisk korrekte materialer og metoder ved rehabilitering. T-2 Prosjekt har spesialkompetanse på dette feltet og erfaring fra en rekke av Norges flotteste og mest kjente murbygninger.

Universell utforming

Universell utforming er et krav i henhold til byggteknisk forskrift, og mange byggherrer stiller i tillegg krav til at NS 11001 følges. T-2 Prosjekt har stor kompetanse vedrørende universell utforming og bistår gjerne med både planlegging og gjennomføring.

T-2 Prosjekt AS

Besøksadresse

Rådhusgata 4, 0151 Oslo

Kontakt

post@t-2.no

+47 232 71 030

Foretaksregisteret

NO 880 120 522 MVA