top of page
T-2-prosjekt-as-logo-hvit.png
KOMPETANSE
Vi har erfaring fra en rekke ulike prosjekter som alle har sine unike utfordringer. ​
Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om flyt. Det å få et prosjekt på beina og få alle små og store avklaringer unna slik at prosjektet stadig kan bevege seg videre. T-2 Prosjekt har mange kompetente prosjektledere med erfaring fra både små og store prosjekter.

Samspillsentrepriser

Samspill er en samarbeidsform basert på dialog, tillit, åpenhet og med tidlig involvering av alle parter i prosjektet. T-2 Prosjekt har ledet flere store samspillsprosjekter og har en unik kompetanse på området, som ble kronet med Gullhammeren i 2018. 

Mur

Kalkmurede bygg har lang levetid dersom man benytter historisk korrekte materialer og metoder ved rehabilitering. T-2 Prosjekt har spesial-kompetanse på dette feltet og erfaring fra en rekke av Norges flotteste og mest kjente murbygninger.

breeam-en1.png
BREEAM

Grønt prosjekt? T-2 Prosjekt AS har egen godkjent BREEAM-revisor. I tillegg har flere av våre prosjektledere erfaring fra ulike BREEAM-prosjekter.

Byggeledelse

Byggelederen er navet som holder byggeprosessen sammen. Som byggeleder ivaretar vi byggherrens interesser i utførelsesfasen. Vi utfører kvalitetskontroll og følger opp økonomi og endringer. Vi passer på fremdriften og ivaretar forholdet mot utenforstående og naboer.

Spesialkompetanse

I de fleste byggeprosjekter identifiseres det behov for spesialkompetanse i løpet av prosjektets levetid. T-2 Prosjekt besitter utbredt intern kompetanse og har i tillegg en bred kontaktflate for å tilfredsstille de fleste behov som oppstår i et byggeprosjekt.

SHA

Byggherreforskriften legger et stort sikkerhetsansvar på byggherren. T-2 Prosjekt har flere kompetente SHA-koordinatorer. I tillegg  jobber vi med kartlegging og beskrivelser av risiko, samt sårbarhetsanalyser under planlegging og oppfølging av alle typer prosjekter.

Godkjenninger

T-2 Prosjekt AS er godkjent for ansvarsrett som ansvarlig søker tiltaksklasse 3. 

Tidligfase

Et prosjekt begynner lenge før spaden blir satt i jorda. T-2 Prosjekt har lang erfaring med mulighets-studier og reguleringsplaner, utarbeidelse av romprogram og funksjonsanalyser. Vi kan lede arkitektkonkurranser og veilede ved valg av rådgivere. 

ec_Oslo-Radhus-512.png
Verneverdige bygg

Fredning og vern bringer en ekstra dimensjon inn i prosjekter med antikvariske myndigheter og særegne hensyn. T-2 Prosjekt har lang erfaring og høy kompetanse innen prosjektledelse og byggeledelse for mange av landets viktigste kulturminnebygg.

Universell utforming

Universell utforming er et krav i henhold til byggteknisk forskrift, og mange byggherrer stiller i tillegg krav til at NS 11001 følges. T-2 Prosjekt har stor kompetanse vedrørende universell utforming og bistår gjerne med både planlegging og gjennomføring.

bottom of page