top of page

Nytt regjeringskvartal

Et av de største norske byggeprosjektene noensinne vil gi sikre og gode arbeidsplasser til departementene, og et åpent og grønt byrom til innbyggerne.

Byggingen av det nye regjeringskvartalet startet i januar 2021, etter at Stortinget hadde sagt ja til byggetrinn 1 i desember 2020. Statsbygg startet med rehabiliteringen av Høyblokken og hadde i løpet av 2021 oppstart for bygging av kjeller og D-blokken. A-blokken hadde byggestart sommeren 2022. Med tre byggetrinn vil arbeidene strekke seg over hele 2020-tallet.

 

Etter planen innebærer prosjektet at tre store bygninger rives, to bygninger rehabiliteres og at det bygges fem nye bygninger fordelt på tre byggetrinn. I tillegg skal det bygges kjeller, ekstern kontrollsenter, infrastruktur, 22. julisenter og sjøvannsanlegg for energiforsyning. Ring 1-tunnelen skal senkes og forlenges, mens byrommene skal opparbeides med  blant annet regjeringspark og kjøretøysperringer.

 

Alle departementene med unntak av Forsvarsdepartementet skal holde til i det nye kvartalet, og alle bygningene skal knyttes sammen via broforbindelser over bakken.

Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page